fbpx

Välkommen till psykolog i Lund

MALIN BÄCKMAN, LEGITIMERAD PSYKOLOG

Att vara människa är att ibland drabbas av svårigheter eller problem som man har svårt att se någon lösning på. Ibland drabbas vi av känslor av ensamhet och meningslöshet. Ibland brottas vi med tankar på att det är något fel på oss som gör att vi inte klarar av att livet lika lätt som alla andra verkar klara det.

Oavsett vad som gjort att du funderar över om en psykologkontakt skulle kunna vara till hjälp för dig kan du boka in en tid för att första besök hos mig. Ett första bedömningssamtal kan leda till att vi kommer överens om att påbörja en behandlingskontakt eller att vi bokar in några få samtal för att reda i någon specifik fråga som upptar dig just nu. 

Jag har arbetat som psykolog inom primärvården och inom medicinsk vård i drygt 15 år och har lång vana att möta människor i kris, människor som drabbats av fysisk sjukdom eller som har stressrelaterade bekymmer, som lider av sömnproblem, ångest, depression eller smärtproblematik, eller som går igenom en separation eller funderar över livets mening. 

Jag har min grundutbildning inom KBT och har haft ett långt intresse för Mindfulness och ACT som komplement eller alternativ till mer traditionell KBT. I varje samtalskontakt kommer vi gemensamt fram till vilken metod som passar bäst att arbeta utifrån

Du kan boka tid antigen på hemsidan eller ring 046-4601266 så hjälper vår receptionist dig.

Vid första besöket till leg psykolog Malin Bäckman boka Psykolog nybesök 45 min.

Återbesök psykolog 45 min bokas i samråd med psykolog när ni kommit överens om detta.

Pris för samtliga psykologbesök är 1 150 kronor/besök och 1035 kr för barn/undgom samt för studerande med studentkort.

Observera att de psykologtjänster som erbjuds på Ryggcentrum i Lund inte subventioneras av den offentliga vården. Det innebär att frikort inte gäller och att du själv står för hela kostnaden för besöket.

Jag förbehåller mig rätten att göra en bedömning av om jag kan åta mig ett uppdrag eller om jag bedömer att det är lämpligare med kontakt inom den offentliga vården (primärvård eller psykiatri)

Om du brottas med självmordstankar och / eller självmordsplaner skall du vända dig till psykiatrin för att få adekvat hjälp. 

Vid allvarliga akuta besvär ska du alltid vända dig till psykiatrisk akutmottagning.

psykolog Malin Bäckman

Copyright © 2020 Ryggcentrum Lund
Webbsida av Joomlaproffs.se